Tỷ giá Ngoại tệ chuyển đổi Máy tính

USD to EUR máy tính tỷ giá hối đoái

Buy & sell Crypto in minutes
Join the world's largest crypto exchange - Binance. You get 10% of the commission!

Máy tính tỷ giá hối đoái

Máy tính chuyển đổi tiền tệ và tỷ giá hối đoái EX-Rate.org.

Chào mừng đến với EX-Rate.org

Tỷ giá hối đoái của hơn 190 loại tiền tệ như USD sang EUR hoặc Đô la Mỹ bằng Yên Nhật, bao gồm giá thầu vàng, bạc, bitcoin, ethereum, các loại tiền điện tử khác, v.v.;

Công cụ chuyển đổi tiền tệ EX-Rate.org là gì?

Công cụ chuyển đổi tiền tệ EX-Rate.org cho phép bạn kiểm tra tỷ giá mua và bán trung bình hiện tại trong khi chuyển đổi tất cả các loại tiền tệ chính trên toàn cầu.

Hướng dẫn sử dụng máy tính tiền tệ EX-Rate.org

Để sử dụng công cụ chuyển đổi tiền tệ miễn phí EX-Rate.org, hãy nhập tên tiền tệ, ký hiệu tiền tệ ISO gồm ba chữ số hoặc tên quốc gia vào trường được cung cấp để chọn loại tiền bạn muốn. Có thể chuyển đổi tiền tệ thế giới và kim loại quý cũng như các loại tiền tệ lỗi thời.

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này hoạt động như thế nào?

https://www.ex-rate.org/ công cụ chuyển đổi tiền tệ cho phép bạn xác định giá trị tiền của mình bằng hơn 200 loại tiền tệ khác nhau theo tỷ giá hối đoái thực tế. Việc chuyển đổi nhanh chóng và dễ dàng.

Nhập số tiền mong muốn vào công cụ chuyển đổi, chọn loại tiền tệ nguồn và tiền tệ mục tiêu, sau đó công cụ sẽ xác định giá trị chuyển đổi dựa trên tỷ giá trung bình trên thị trường mà bạn cũng có thể tìm thấy trên Google. Khi gửi tiền quốc tế, vui lòng đảm bảo sử dụng cùng tỷ giá hối đoái mà bạn có thể thấy trong công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Để thực hiện chuyển đổi tiền tệ:

  • Nhập số tiền

    Điền vào chỗ trống số tiền bạn muốn chuyển đổi.

  • Chọn loại tiền tệ

    Sử dụng menu thả xuống để chỉ định loại tiền tệ bạn muốn chuyển đổi.

  • Sẵn sàng

    Công cụ chuyển đổi tiền tệ thông báo cho bạn về tỷ giá hối đoái hiện tại và những thay đổi của nó trong ngày, tuần hoặc tháng.